uczciwy handel

Mahattama Gandhi powiedział kiedyś, że problem ubóstwa nie dotyczy tylko braku pieniędzy, ale także braku praw i właściwych relacji. Ubóstwo to także bezsilność, wykluczenie i utrata godności.

Powstały ponad 60 lat temu ruch na rzecz sprawiedliwego handlu FAIR TRADE dąży do poprawy sytuacji ludzi w krajach trzeciego świata poprzez uświadomienie konsumentom krajów rozwiniętych wagi ich codziennych wyborów konsumenckich.

HANDEL ZAMIAST POMOCY – to główne hasło ruchu, które mówi o tym, że pomoc materialna nie przyniesie efektu jeżeli nie zmieni się zasad funkcjonowania handlu.

Szacuje się, że na świecie 2,7 mld ludzi żyje za mniej niż 2 dolary dziennie. A wzrost udziałów Afryki, Azji Południowo-Wschodniej oraz Ameryki Łacinskiej w światowym eksporcie o 1 % spowodowałby wyjście z ubóstwa 128 mln ludzi.

SPRAWIEDLIWOŚĆ Z CERTYFIKATEM

Fair Trade to partnerstwo handlowe, które dąży do budowania długotrwałych relacji pomiędzy bogatą Północą a biednym Południem m.in. dbając o ochronę praw producentów, prawa pracownicze, rozwój społeczności lokalnych, eliminację pracy dzieci i pracy niewolniczej w ogóle oraz ochronę środowiska naturalnego. Wysokie wymagania i przejrzysty proces certyfikacji daje pewność konsumentom, że produkt ze znakiem Fair Trade został wyprodukowany z zachowaniem określonych standardów.

Certyfikaty przyznawane są wyłącznie konkretnym produktom – nigdy producentom czy importerom. Niezależna organizacja FLO-Cert wnikliwie przygląda się całemu procesowi produkcji i dystrybucji dbając, by zostały spełnione wszystkie kryteria. Najwięcej obwarowań dotyczy zatrudniania siły roboczej. silny nacisk kładziony jest również na ochronę praw kobiet, rozwój społeczności lokalnych oraz ochronę środowiska naturalnego. Standardy Fair Trade wymuszają ekologiczne formy upraw, unikanie chemicznych nawozów i środków ochrony roślin, zanieczyszczenia gleb i wód szkodliwymi odpadami oraz zakaz uprawy genetycznie modyfikowanej żywności (GMO).

POPYT NA UCZCIWOŚĆ

Organizacje importujące produkty Fair Trade do krajów Północy, kupują je od producentów po Sprawiedliwej Cenie, która jest obustronnie uzgadniania miedzy producentami a kupującymi tak, aby zapewnić płace na poziomie gwarantującym godne warunki życia i pokrycie kosztów produkcji.

Popularność ruchu na świecie rośnie w zawrotnym tempie.

Konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na to, co kryje się za etykietami nabywanych przez nich produktów. Brytyjczycy wydają rocznie więcej na etyczne zakupy niż używki, takie jak papierosy czy alkohol. Kawa Fair Trade stanowi ponad 20 % rynku kawy w Wielkiej Brytanii, a banany Fair Trade 50 % rynku bananów w Szwajcarii.

„FAIR” PO POLSKU

W Polsce idea ruchu istnieje od niedawna. Pierwsze produkty Fair Trade pojawiły się w naszym kraju w związku z wstąpieniem Polski do UE. Dziś produkty Sprawiedliwego Handlu można kupić niemal we wszystkich dobrze znanych nam sieciach handlowych.

ŚWIADOMA WALKA Z BIEDĄ

Wybieranie produktów Fair Trade jest jednym ze sposobów, dzięki którym my jako konsumenci możemy przeciwdziałać ubóstwu i marginalizacji społecznej. To czy chcemy uczestniczyć w ruchu Sparwiedliwego Handlu, pozostaje naszą decyzją, ale ważne jest, byśmy byli świadomymi swoich wyborów konsumentami.

Komentowanie zamknięte