Regulamin Klubu Tupet

 1. Do otrzymania karty klubowej uprawniona jest każda osoba, która skorzysta co najmniej 2 razy z usług fryzjerskich (koloryzacja + strzyżenie) bądź kosmetycznych w Salonie Tupet.
 2. Warunkiem otrzymania Karty Klubowej jest wypełnienie i podpisanie ankiety.
 3. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w momencie podpisania formularza ankiety.
 4. Karta jest ważna bezterminowo.
 5. Wystawcą i właścicielem KARTY KLUBOWEJ jest Salon Tupet.
 6. Użytkownikiem KARTY, może zostać uprawniona osoba, która wypełnia i własnoręcznie podpisała formularz ankiety.
 7. KARTA jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych Salonu Tupet.
 8. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się KARTĄ jest jej Użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek oraz innych przywilejów, wynikających z faktu posiadania KARTY, nie może być cedowane na inną osobę.
 9. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia KARTY, w celu wystawienia duplikatu, jej właściciel powinien zgłosić się z dowodem tożsamości do Salonu Tupet.
 10. KARTA daje użytkownikowi prawo do otrzymywania zniżek do 20% na terminowe promocje przeznaczone dla stałych klientów w Salonie Tupet.
 11. KARTA daje użytkownikowi prawo do otrzymywania zniżek u partnerów Salonu Tupet, według odrębnych zasad ustalanych przez partnerów programu.
 12. Warunkiem uzyskania zniżek jest okazanie KARTY.
 13. Zniżki i promocje indywidualne skierowane do posiadacza KARTY, nie łącza się z promocjami i zniżkami okazjonalnymi skierowanymi do wszystkich klientów.
 14. Regulamin KARTY KLUBU Salonu Tupet obowiązuje od dnia 1.05.2012r.
 15. Salon Tupet zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się w Salonie Tupet.

Do zmiany Regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w Salonie Tupet lub na stronie internetowej internetowej salonu Tupet.